Bytový dům O. Beníškové Plzeň
lokalita :: O. Beníškové Plzeň
zahájení projektu :: 21.09.2017
dokončení projektu :: 21.09.2019

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Financování projektu zajišťuje společnost STAVEN-BYT DEVELOP s.r.o částečně z vlastních zdrojů, ze kterých jsou hrazeny náklady na přípravu samotného developerského projektu, náklady na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace prováděcí a projektová dokumentace skutečného provedení. Dále náklady na nákup pozemků, právní a realitní činnosti a náklady na zemní práce a založení stavby.

Vlastní realizace projektu - konstrukční náklady jsou financovány prostřednictvím developerského úvěru České spořitelny a.s. Průběžné uvolňování finančních prostředků z developerského úvěru je prováděno na základě průběžných ( obvykle měsíčních ) kontrol prostavěnosti, kontroly kvality a dodržování podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace prostřednictvím bankovního experta ( soudního znalce v oboru stavebnictví ), kterého jmenuje bankovní ústav.

U České spořitelny a.s., která poskytuje developerský úvěr je otevřen vázaný projektový účet, na který klienti skládají zálohové platby dle platebního kalendáře a postupu výstavby.

Finance z vázaného projektového účtu budou ve prospěch investora uvolněny až po vyrovnání developerského úvěru a po podání návrhu na zápis bytů do katastru nemovitostí.

Při zájmu klientů o hypoteční úvěr je možné se obrátit na Hypoteční centrum České spořitelny v Plzni, Františkánská 15, 305 09 Plzeň. Email : Itauschova@csas.cz.