Bytový dům O. Beníškové Plzeň
lokalita :: O. Beníškové Plzeň
zahájení projektu :: 21.09.2017
dokončení projektu :: 21.09.2019

PLATEBNÍ PODMÍNKY PROJEKTU

"TERASOVÉ BYTY NA RADOUČI" V MLADÉ BOLESLAVI

Standardní platební kalendář (vklad na vázaný účet)

  • 150 000,- Kč Rezervační poplatek
  • 40% (vč.DPH)do do třiceti dnů od oznámení Budoucího prodávajícího o dokončení hrubé stavby
  • 45% (vč.DPH)do patnácti dnů od oznámení Budoucího prodávajícího o dokončení vnitřních a vnějších omítek
  • Doplatek základní ceny(vč.DPH),  snížený o Rezervační poplatek do deseti dnů ode dne, kdy Budoucí prodávající oznámí podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí

Platební kalendář při využití notářské úschovy

  • Převod kupní ceny z notářské úschovy na účet prodávajícího před podpisem Kupní smlouvy a předáním bytu
  • Splátky stejné jako při vkladu na vázaný účet
  • Celková cena navýšena o 5%